Category: Tạp Chí Xe 360

13h30 23/06/2022

ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜᴜ ᴛʀᴀɴɢ sᴀᴜ 4 ɴăᴍ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴʜưɴɢ ᴠòɴɢ 1 ᴠẫɴ ʏ ɴʜư ɴɢàʏ ɴàᴏ.ᴠõ ᴛʜị ᴛʜᴜ ᴛʀᴀɴɢ (sɴ 2000, đếɴ ᴛừ….

13h00 23/06/2022

ᴍưᴀ ʟớɴ ᴅᴏ ʙãᴏ đã ɢâʏ ɴɢậᴘ ʟụᴛ ᴍộᴛ ᴄăɴ ʜầᴍ ᴄʜứᴀ ᴛᴏàɴ sɪêᴜ xᴇ ᴠà xᴇ sɪêᴜ sᴀɴɢ, ᴋʜɪếɴ ᴄʜúɴɢ ʜư ʜạɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ʟêɴ đếɴ….

12h30 23/06/2022

ᴄảɴʜ sáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đã ʀᴀ ǫᴜâɴ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà xử ʟí ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀêɴ đườɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠì….

22h00 22/06/2022

ɢɪá xᴇ ʜᴏɴᴅᴀ ᴠɪsɪᴏɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ ᴛʜêᴍ ᴛừ 2 – 4 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ sᴏ ᴠớɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ, ᴄʜạᴍ ᴍứᴄ ᴋʜó ᴛɪɴ ᴛạɪ đạɪ ʟý ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 6. ʙàɪ….

21h30 22/06/2022

ɴᴀᴍ ᴛàɪ xế ở ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ ʟáɪ xᴇ ᴛảɪ sᴀᴜ ᴄᴜộᴄ ɴʜậᴜ ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà xử ᴘʜạᴛ 35 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛướᴄ ʙằɴɢ ʟáɪ 23 ᴛʜáɴɢ. ɴɢàʏ….

11h30 22/06/2022

xᴇ ᴄᴏɴ ʟᴀᴏ ɴʜᴀɴʜ ǫᴜᴀ ᴛʀạᴍ ᴛʜᴜ ᴘʜí, ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙᴜýᴛ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄʜᴜʏểɴ ʟàɴ đã ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ xử ʟý, ᴅẫɴ đếɴ ᴍộᴛ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ…..

11h00 22/06/2022

ɴᴀᴍ ᴛàɪ xế ở ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ ʟáɪ xᴇ ᴛảɪ sᴀᴜ ᴄᴜộᴄ ɴʜậᴜ ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà xử ᴘʜạᴛ 35 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛướᴄ ʙằɴɢ ʟáɪ 23 ᴛʜáɴɢ. ɴɢàʏ….

10h00 22/06/2022

sᴀᴜ ᴛʜươɴɢ ᴠụ 60 ᴛỷ, ôɴɢ Đặɴɢ ʟê ɴɢᴜʏêɴ ᴠũ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜơɪ ʟớɴ ᴋʜɪ ‘ᴄướɪ’ ᴛʜêᴍ ‘ᴠợ ʙé’ ᴄựᴄ ᴘʜẩᴍ, ʟà ʜàɴɢ ʜɪếᴍ ᴍà ᴄáɴʜ ᴍàʏ ʀâᴜ ʟᴜôɴ ᴀᴏ….

9h30 22/06/2022

ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ sᴀɴɢ ʀᴏʟʟs-ʀᴏʏᴄᴇ ᴘʜᴀɴᴛᴏᴍ độ ᴏғғ-ʀᴏᴀᴅ 6 ʙáɴʜ ᴄựᴄ độᴄ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ đã ʙấᴛ ɴɢờ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ sâɴ ʙᴀʏ sᴄʜɪᴘʜᴏʟ, ʜà ʟᴀɴ. ᴍộᴛ số ʜìɴʜ ảɴʜ….

15һ30 21/06/2022

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴʜɪềᴜ đạɪ ʟý xᴇ ᴍáʏ đɪệɴ ᴠɪɴғᴀsᴛ ᴄʜíɴʜ ʜãɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ xᴇ, ᴍộᴛ số ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛư ɴʜâɴ sẵɴ ʜàɴɢ ᴄʜàᴏ ʙáɴ ᴠớɪ ɢɪá….